Pembacaan Alkitab Tgl 11 September 2018

Mazmur 25, 29 πŸ’–

– Melalui Mazmur 25 kita belajar bagaimana menghadapi setiap pergumulan. Untuk menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan yang utama bukanlah mencari jalan keluar masalah, tetapi mencari jalan-jalan Tuhan.

– Keselamatan hanya terdapat dalam bimbingan dan arahan Tuhan. Sebab itu berhati-hatilah dalam menghadapi setiap pergumulan dan masalah supaya jangan kita justru jatuh ke dalam dosa. Setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi dapat semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, tetapi dapat juga membuat kita semakin jauh dari Tuhan.

– Pemazmur mengungkapkan jalan-jalan Tuhan yang penuh kasih setia kepada orang-orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatanNya. Dalam menjalani hidup, pengenalan kita yang benar terhadap firmanNya dan pengalaman kita bersamaNya akan semakin memupuk kepercayaan dan kasih kita kepadaNya. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah percaya kepadaNya dalam segala keadaan karena Dialah Allah Penyelamat kita.

– Mazmur 29 adalah pujian kepada Allah yang bertakhta melampaui segala apa pun di alam ciptaan, baik yang di bumi maupun yang di langit di atas! Hanya Allah yang layak menerima segala kemuliaan dan hormat baik di bumi maupun di surga.

– Di bumi Tuhan menyatakan kedaulatan-Nya atas segala makhluk. Suara Tuhan melambangkan kuasa-Nya yang dahsyat seperti bunyi guruh yang mengerikan, yang membuat setiap ciptaan tidak dapat tahan menghadapi Dia. Tuhan yang dahsyat itulah yang menjadi andalan umat-Nya. Segala makhluk lain boleh gemetar ketakutan bila menghadapi kedahsyatan-Nya, tetapi umat Tuhan justru dipenuhi dengan damai sejahtera oleh karena kedahsyatan-Nya itu justru melindungi mereka.

– Betapa aman berada dalam naungan Tuhan yang berkuasa. Marilah kita melantunkan Mazmur 29 sebagai hormat dan sembah kita kepada Tuhan satu-satunya yang layak kita puji, sembah dan hormat di dalam kedahsyatan, kekudusan dan kemuliaanNya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *