Pembacaan Alkitab Tgl 30 Oktober 2018

Mazmur 72

– Mazmur ini berisi doa raja Salomo. Doa yang jujur & penuh harapan terhadap dirinya agar dapat memerintah dengan bijak, baik, & benar. Harapan agar dapat memberikan keadilan kepada orang yang tertindas & damai sejahtera bagi seluruh rakyat. Harapan agar kesejahteraan secara politis, ekonomi, & keadilan dapat dinyatakan kepada segenap rakyat, agar hukum & keadilan terhadap mereka yang berlaku tidak adil & suka memeras sesama anak bangsa dapat ditegakkan. Harapan agar dalam memerintah, ia dapat selalu menunjukkan keberpihakan kepada mereka yang lemah, miskin, tertindas, & tidak punya penolong. Hanya dengan berlaku demikianlah, kekuasaannya mendatangkan kesejahteraan bagi orang banyak.

– Alangkah indahnya memiliki pemerintah yang demikian, pemimpin yang sadar akan misi yang diemban, yaitu mengupayakan terwujudnya kesejahteraan rakyat; yang sadar siapa dirinya di hadapan Allah yang memerintah alam semesta.

– Harapan kita semua terhadap pemerintah bangsa ini, kiranya mazmur Salomo merupakan contoh tentang bagaimana seharusnya kita berdoa dan mengharapkan pemerintahan Tuhan berlangsung di dunia.

– Beban & tanggung jawab seorang pemimpin besar dan berat. Doa kita kiranya menguatkan mereka untuk berusaha sebaik mungkin dalam mengupayakan masyarakat yang adil, makmur, & sejahtera.

– Sikap kritis kita kiranya mengingatkan & mengarahkan mereka untuk tetap menjalankan program yang menyejahterakan rakyat & tidak melenceng dari semangat kejujuran, keadilan, & kebenaran.

– Mari doakanlah agar Tuhan mengaruniakan kepada para pemimpin kita, baik yang di pemerintahan maupun kerohanian: keadilan, kehormatan, & hikmat yang dari Tuhan sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana & takut akan Tuhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *